card

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 • www.technozone.mn ньТехно-Зон компанийн интернэт үйлчилгээ, худалдааны албан ёсны вэб сайт бөгөөд энэхүү журмаар уг вэб сайтаас үйлчилгээ авах, худалдаа хийхэд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 • Үйлчилгээний журам нь худалдан авагч худалдан авалт хийх, үйлчлүүлэхээс өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсаны үндсэн дээр хэрэгжинэ.
 • Энэхүү журмын хэрэгжилтэнд Техно-Зон ХХК /цаашид компани гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид худалдан авагч гэх/ хамтран хяналт тавина. 

2. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • www.technozone.mn сайт нь онлайнаар худалдаа үйлчилгээг явуулах ба тогтмол үйл ажиллагаатай байж, Техно-Зон холбоотой сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг хэрэглэгчдэд түгээхэд чиглэсэн зорилго, бүтэцтэй байна.
 • www.technozone.mn нь өдөр бүр 24 цагаар олон нийтэд нээлттэй ажиллана.
 • Онлайн туслах нь Даваа – Баасан гаригт ..-.., Бямба , Ням гаригт ..-..цагийн хооронд үйлчлүүлэгчийн  асуултанд хариулна.
 • Байгууллага нь вэб сайтанд тавигдсан мэдээллийн агуулга, үнийн дүнгийн шинэчлэл, урамшууулал үйлчилгээний мэдээлэл зэргийг бүрэн хариуцна.
 • Үйлчлүүлэгчээс гарсан гомдол, маргаантай асуудлыг www.technozone.mn вэб сайтын үйлчилгээний журам болон компанийн дотоод журам, Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

3. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАА

 • Телевизор
 • Гар утас
 • Цаг
 • Мөн бусад бараа бүтээгдэхүүн хамаарагдана.

5. ЗАХИАЛГА

 • Худалдан авалт хийх үед агуулахын үлдэгдэл хүрэлцэхгүй, захиалгатай тохиолдолд байгууллагын ажилтан и-мэйл болон утсаар худалдан авагчид мэдээллэнэ.
 • Дээрх тохиолдолд хэрэглэгч сонгосон бараагаа өөр бараагаар солих эсвэл захиалгыг цуцалж төлбөрийг буцаан олгоно.
 • Захиалгыг байгууллагын ажилтан худалдан авагчтай утсаар холбогдож баталгаажуулна.
 • Төлбөр бэлэн бусаар хийгдэх буюу төлбөрийн карт эсвэл дансаар төлбөр төлсөн тохиолдолд төлбөр дансанд ормогц захиалга  хүргэлтийн хуваарьт орно.

6. ҮНЭ, ТӨЛБӨР ТООЦОО 

 • Вэб сайтад байрласан барааны үнэ нь НӨАТ нэмэгдсэн эцсийн жижиглэн худалдаалах үнэ байна.
 • Вэб сайтад байрласан барааны үнэ нь Техно-Зон салбар дэлгүүрүүдээр борлуулагдаж буй үнээс … хямд байх ба тухайн үед хэрэгжиж буй маркетингийн идэвхижүүлэлтийг хэрэглэгч давхар эдлэх эрхтэй байна. 
 • Худалдан авах бараа хүргэлт үнэгүй. Вэб сайтын шинэчлэлтийн явцад хэрэглэгч захиалга хийсэн тохиолдолд шинэчилсэн үнийн дүнгээр худалдан авна.
 • Худалдан авагч төлбөрөө дараах төлбөрийн сонголтуудаар хийх боломжтой.
   
  • Дансаар шилжүүлэх - Хаан банк, ХХБ, Голомт банк, Хас банк, Капитрон банк
  • Барааг хүлээн авах үед бэлнээр төлөх
  • Лизингд хамрагдах

7. ХҮРГЭЛТ

 • Хүргэлтийг хүргэлтийн үйчилгээний алба гүйцэтгэнэ.
 • Бараа хүргэлтийг 24-.. цагийн дотор барааны овор болон байршилаас хамаараад хүргэгдэх болно. 
 • Худалдан авагч худалдан авсан барааны зарлагын падаан, баталгааны хуудас гэх мэт баримт бичигт гарын үсэг 1 хувийг өөрт авна.

8. БАРАА БУЦАААЛТ

 • Бараа буцаах тохиолдолд тухайн барааны үнийн дүнтэй дүйцэхүйц өөр төрлийн бараагаар сольж өгнө. Үүнд: барааны бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, хайрцаг баглаа, баримт бичиг /баталгааны хуудас, зарлагын падаан, г.м/ бүрэн үед бараа буцаах эрх биелэнэ.
 • Худалдан авагчийн буруугаас үүссэн эвдрэл гэмтэл, баталгааны журамд тусгасан заалтыг зөрчсөн тохиолдолд барааг буцаахгүй болно.