card
Захиалгын мэдээлэл
Galaxy Watch Active
Ширхэг 620,000 x 1 = Төгрөг MNT 620,000 Төгрөг MNT
Холбоо барих мэдээлэл
Нийт захиалсан
Нийт төлбөр
Хүргэлтийн үнэ 0
Төлөх дүн 0
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
24 цаг дотор

  • Захиалгын нийт үнийн дүнг банканд очиж дансаар шилжүүлэх эсвэл онлайн банк ашиглан төлбөрийг хийнэ.