Захиалгын мэдээлэл
Galaxy A50 /2019/
Ширхэг 794,430 x 1 = Төгрөг MNT 794,430 Төгрөг MNT
Холбоо барих мэдээлэл
Нийт захиалсан
Нийт төлбөр
Хүргэлтийн үнэ 0
Төлөх дүн 0
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
24 цаг дотор