Захиалгын мэдээлэл
Huawei Sport Bluetooth Headphone Lite
Ширхэг 110,900 x 1 = Төгрөг MNT 110,900 Төгрөг MNT
Холбоо барих мэдээлэл
Нийт захиалсан
Нийт төлбөр
Хүргэлтийн үнэ 0
Төлөх дүн 0
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
Ажлын 3-5 өдөрт