Захиалгын мэдээлэл
Galaxy Note10 Clear View Cover
Ширхэг 120,000 x 1 = Төгрөг MNT 120,000 Төгрөг MNT
Холбоо барих мэдээлэл
Нийт захиалсан
Нийт төлбөр
Хүргэлтийн үнэ 0
Төлөх дүн 0
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
Ажлын 3-5 өдөрт