Захиалгын мэдээлэл
Galaxy S10e
Ширхэг 2,299,000 x 1 = Төгрөг MNT 2,299,000 Төгрөг MNT
Холбоо барих мэдээлэл
Нийт захиалсан
Нийт төлбөр
Хүргэлтийн үнэ 0
Төлөх дүн 0
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
Ажлын 3-5 өдөрт